เปิดบ้ าน”นก สินจัย”

เปิดบ้าน ‘นก สินจัย’ เ หตุไม่มีง านแสดงเล ย

ยอ มพูดแล้ว เ หตุไม่มีง านแสดงเลยทั้งที่เป็นดาราดัง เปิดบ้าน ‘นก สินจัย’ โ ต้ปมลูกสาวโ ดนว่าไม่สวย เป็นย่ าเ ลี้ยงหล านให้ลูกชายลำพั ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “สินจัย เปล่งพานิ ช” หรือ “นก สินจัย” เป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทย

เคยออกผลง านอัลบั้ มเพลงชุด ทอฝั น (2533) กับค่ ายจีเ อ็มเอ็ม แ กรมมี่ เริ่มเข้าวงการ ปี 2523 ได้ตำแ หน่งนางสงกรานต์ของช่ อง 5

ทางด้านชีวิ ตส่วนตัว เธอนั้นได้ แต่งง านกับ “ฉัตรชัย เปล่งพานิ ช ” เมื่อ 2 เมษายน 2531 มีทาย าท 3 คนคือ สิ ทธิโ ชค ฑิชากร

และ พีรดนย์ เปล่งพานิ ช ต้องบอกว่าล่ าสุด “นก สินจัย” นักเเสดงรุ่นใหญ่ นั้นก็ได้เปิดป ากเฉล ยเเล้ว เ กิดอะไรขึ้น หลังไม่มีง านแสดงเลย

โดยง านนี้ “นก สินจัย” ก็ได้กล่ าวว่า หลังไม่มีง านแสดง 1 ปีเต็ม ติ ดโ-ควิ ด 19 ไป 3 ครั้ง แล้วหยุดย าวในง านเตรียมเปิดกล้องละครชุด

ด วงใจเ ทวพรหม ตอนใจพิสุทธิ์ “นก สินจัย” ยังอัwเดตชีวิ ตช่วงที่ผ่านมาอีกว่า “ว่างครบ 1 ปีพอดี หยุดไปตั้งแต่
1 เมษายน ปี 2564

ไ ม่มีละครเลยเนื่องจากสิ่งที่เกิ ดขึ้นครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 เมษายน ปีที่แล้ว ก็หยุดเลย ไม่มีง านใหม่ ไม่มีง านแสดง จังหวะสิ่งที่เกิ ดตอนนี้ด้วย

จึงคิ ดว่าดีเหมือนกัน เพราะตนต้องเป็นผู้จัด ทำเบื้อ งหลังอยู่แล้ว เลยคิดว่าจะกลับมาทุ่ มเทตรงนี้ก็ได้ ถามว่าติดใจง านผู้จัดไหม

ต้องดูก่อน ถ้ามีงา นแสดง ก็ชอบง านแสดงมากกว่าอยู่แล้ว” เจอมาตลอ ดทั้งชีวิ ต ทำไมไ ม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะ ทำไมไม่ผ อมแบบคนนี้

เขาพูดเพราะว่าเขาหวั งดี แต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบ แล้วความรู้สึ กของเราล่ะ ทำไมเราต้องไปวัดค่ าของตัวเอง คุณต้องผอ มเท่านี้

คุณต้องส วยเท่านี้ เมื่อได้ทราบถึงเรื่องนี้ก็ไ ม่อยู่เฉย ได้ออกมาโ พสต์ภาพคู่กับลูกสาวผ่านทางอินสต าแ กรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า

“ไม่ส วยตรงไหนเอาป ากก ามา จะสวยจะเก่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับป าก(กา)ใคร ส วยได้พ่อค่ะ” ซึ่งหลังจ ากนั้นทางด้าน “ท็อป ดารณีนุช”

ก็ได้เข้ามาคอมเ มนต์ว่า “คนฉล าดจะสวยจากความเคาร พในตัวตนของเราเอง ก่อนที่ใครจะมาบอก มาเปรียบเทียบ มาตั ดสิ นเรา

จากความคิดที่ไม่เคาร พคนอื่นของเขา” เรียกได้ว่าเป็นคุณย่ าที่รักหล านมาก สำหรับนักแสดงมากฝ ีมืออย่ าง “นก-สินจัย เปล่งพานิช”

ที่จะสนิ ทสนมกับหล านชาย น้องเรย์ อ ายุ 4ข วบ ที่กำลังซ นได้ที่ มีความน่ารัก และมักจะได้ไปไหนมาไหนกับคุณย่ าประจำ

ช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรจะน่าสนใจในสายต าของคุณย่ า นก-สินจัย เปล่งพ านิ ช เท่ากับหล านชายสุดที่รัก น้องเรย์ อีกแล้ว เพราะคุณย่ า-คุณหล าน

ดูสนิ ทสนมกันมาก คุณย่ าจะคอยเป็นเพื่อนเล่นให้หลานชายตลอ ด ทำให้หล านดูเหมือนติ ดคุณย่ าแบบงอ มแง ม

แถ มในอินสต าแกร มnoksinjai จ ากที่เคยมีแต่เรื่องง าน และไ ลฟ์สไ ตล์ชีวิ ตเป็นหลัก ตอนนี้กล ายเป็นอินสต าแ กรม ย่ า-หล าน สำร าญใจ ดูแล้วชื่นใ จในความน่ารักยิ่งนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *