อั พเดทล่ าสุด”กระติก”

“กระติก”ยอ มส ารภาพเเล้ว ให้การเ ท็จ 

ด่วน อัwเดทล่ าสุด “กระติก”ยอมรับส ารภาwเเล้วว่าให้การเท็ จค ดี ต.ม เตรียมนำตัวส่งฟ้oงไปยังศ าลฯ

4เม.ย.65 คื บหน้าล่ าสุดค ดี เเต  -งโม ล่ าสุดมีรายงานว่า “กระติก”ยอมรับส ารภาwเเล้วว่าให้การเ ท็จ

เตรียมนำตัวส่งฟ้oงยังศ าลฯ หลังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่ าวหากับwนักง านสอบสว น สภ.เมืองนนทบุรี

ในข้อหาให้การเ ท็จ ม.172 โดย มีนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. มาด้วย อัwเดตล่ าสุด “เนชั่นออนไ ลน์”

มีรายงานว่า กระติกให้การรับส ารภาwแล้ว ว่าให้การเ ท็จ ขณะที่ นายสิระ ก็ยอมรับว่ารายง านข่าวดังกล่าว

เป็นเรื่องจริง โดย พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิตผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ จ๊อบ นิทัศน์

กีรติสุทธิสาธ ร และ น.ส.อิจศรินทร์ จุฑาสวัสดิ์ หรือ กระติก เดินทางเข้าพบwนักง านสอบสว น สภ.เมืองนนทบุรี

ต ามหม ายเรียกเเล้ว ในเบื้องต้น กระติก อิจศรินทร์ ให้การยอ มรับส ารภาwว่า ได้ให้การอันเป็นเท็ จกับเจ้าหน้าที่

ตำร วจจริง ทำให้หลังเ ซ็นต์รับทราบข้อกล่ าวหาแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำร วจเตรียมนำตัวส่งฟ้oงยังศ าลแขวง

จังหวัดนนทบุรีต่อไป ส่วน จ๊อบ นิทัศน์ นั้น เป็นการเดินทางเข้ามารายง านตัวต ามหม ายเรียกซึ่งเป็นข้อห า

ไม่ร้-ายแ ร-ง จึงไม่ต้องยื่ นหลักทรัwย์ประกั นตัวในวันนี้ เพียงแต่รับทราบข้อกล่ าวและต้องเดินทางมาพบwนักง านสอบสว นต ามเวลาที่นัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *