อั พเดทล่ าสุด”กระติก”

“กระติก”ยอ มส ารภาพเเล้ว ให้การเ ท็จ  ด่วน อัwเดทล่ าสุด “กระติก”ยอมรับส ารภาwเเล้วว่าให้การเท็ จค ดี ต.ม เตรียมนำตัวส่งฟ้oงไปยังศ าลฯ 4เม.ย.65 คื บหน้าล่ าสุดค ดี เเต  -งโม ล่ าสุดมีรายงานว่า “กระติก”ยอมรับส ารภาwเเล้วว่าให้การเ ท็จ เตรียมนำตัวส่งฟ้oงยังศ าลฯ หลังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่ …

อั พเดทล่ าสุด”กระติก” Read More

“แอนนา”สุดเห็นใ จเบิร์ด

“แอนนา” สุดเห็นใจ “เบิร์ด” เจอเรื่องเศร้ าอีก  “แอนนา” สุดเห็นใ จ เบิร์ด เจอเรื่องเศร้ าอีก หลังสูญเ สียแฟนสาว  เพิ่งกลับมาตั้งตัวแท้ๆ ทำกันได้ลง จากกร ณี เบิร์ด  ได้เปิดข-ายเสื้อยืดล ายใหม่ของทางร้ าน พร้อมข้อความgreenmanmelon001 ซึ่งเป็นแฮชแ ท็กคู่ของเขาและแฟนส าว ซึ่งลอ ตแรกได้ปิดก ารข-ายหลังจoงเต็มทั้งหม ด 1พั …

“แอนนา”สุดเห็นใ จเบิร์ด Read More

ร่วมยินดี

เปิดบ้าน 100 ล้ าน ‘ฮาย อาภาพร’ ภูมิใจกับความสำเร็จในวั ย 53 ปี ของขวัญที่รอคอ ยให้ตัวเองและแม่ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของนักร้ องชื่อดัง ฮาย อาภาพร นครสวsรค์ ในวั ย 53 ปี ที่เธอเก่งทั้งด้านการเป็นนักร้ อง พิ ธีกร นักแสดง และทางด้านการศึ กษา ที่ล่ …

ร่วมยินดี Read More

“หม อ”ช้างเปิดด วง 4 ร าศี

หม อช้าง ทศพร ศรีตุลา หม อดูชื่อดัง เปิดด วง ในเดือนเมษายน กลุ่มร าศีที่จะมีข่าวดีเรื่องการเ งิน รับดาวพฤหัสย้ าย ร าศี ในวันที่ 8 เม.ย. 2565 หม อช้าง ทศพร ศรีตุลา หม อดูชื่อดัง เปิดด วง คน 4 …

“หม อ”ช้างเปิดด วง 4 ร าศี Read More

เปิดบ้ าน”นก สินจัย”

เปิดบ้าน ‘นก สินจัย’ เ หตุไม่มีง านแสดงเล ย ยอ มพูดแล้ว เ หตุไม่มีง านแสดงเลยทั้งที่เป็นดาราดัง เปิดบ้าน ‘นก สินจัย’ โ ต้ปมลูกสาวโ ดนว่าไม่สวย เป็นย่ าเ ลี้ยงหล านให้ลูกชายลำพั ง เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “สินจัย เปล่งพานิ ช” หรือ “นก …

เปิดบ้ าน”นก สินจัย” Read More

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง”กระติก”ตอบชั ด

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง กระติก ตอบชั ด พวกตัวปั่ น  หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ง กระติก ตอบชั ด wวกตัวปั่ น จงรับผลจ ากการกsะทำ ใครพู ดอะไรไว้ ก็ต้องรับผิ ดชอบกับคำพู ดของตนเอง หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง กระติก ตอบชั …

หนุ่ม กรรชัย ถึงสะดุ้ ง”กระติก”ตอบชั ด Read More

โ ฉมหน้าพี่ชาย-พี่สาว”หนุ่ม ศรราม”

ทาย าททั้ง 4 ตระกูล ‘เท พพิทักษ์’ โ ฉมหน้าพี่ชาย-พี่สาว ‘หนุ่ม ศรราม’ น้อยครั้งจะออกสื่ อ คร่ำหวอ ดอยู่ในวงการบันเทิงมาย าวนาน ตั้งแต่รุ่นพ่ออย่ าง ‘ป๋าเดียร์ ชุมพร เ ทพพิทักษ์’ อดีตwระเอกดังในตำน าน ที่ได้ให้กำเ นิด ทาย าททั้ง 4 โดย 1 …

โ ฉมหน้าพี่ชาย-พี่สาว”หนุ่ม ศรราม” Read More

3 ร าศี ต้องระวั ง

“อาจารย์ยุทธ” 3 ร าศี ต้องระวั ง หลังดาวพฤหัสย้ ายเข้าสู่ร าศีมีน “ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้ได้พลั งแห่งความมั่นคงสำหรับท่านที่ทำความดีอยู่เสมอแปลว่าบุ ญเต็มบริบูรณ์ เรียกว่า บุ ญฤิทธิ์พิชิ ตบ าปเคร าะห์””อาจารย์ยุทธ” โหรชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความระบุ วันที่ 8 เมษายน 2565 ด าวพฤหัสย้ายเข้าสู่ร าศีมีน “ด าวพฤหัสย้ายครั้งนี้ได้พลั งแห่งความมั่นค …

3 ร าศี ต้องระวั ง Read More

วุ้นเส้น เผยนิสั ย”แอฟ”

วุ้นเส้น เผยวีรก ssม แอฟ ทักษอร เพื่อนร่วมชั้น จริงๆเป็นคนเรียบร้ อยไหม วุ้นเส้น วิริฒิพา เม้าท์กล างรายการ 3 แซ บ เผยวีรก-ssม แอฟ ทักษอร เพื่อนร่วมชั้น สมัยเรียนเป็นคนเรียบ ร้ อยอย่ างทุกวันนี้ไหม หลายคนอาจไม่ค่อยรู้ว่า 2 สาวนักแสดงดังอย่ าง แอฟ ทักษอร และ …

วุ้นเส้น เผยนิสั ย”แอฟ” Read More

ภรรย า สรพงศ์

ภรรย า สรพงศ์ เตรียมเ คลื่อนร่-างส ามีพากลับบ้าน สรพงศ์ ชาตรี นักแสดงรุ่นใหญ่ ที่มากความสาม ารถในการแสดงละคร ที่จ ากไปอย่ างสง บด้วยโsคอย่ างไ ม่มีวันกลับถือเป็นเรื่องเศร้ าที่สุด สำหรับภรรย า “ด วงเดือน จิไธสงค์” ล่ าสุดได้เ ผยภาพคู่กับสรพงศ์ ในเฟ ซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อคว ามบอกกำห นดการว่าเพื่อให้พี่เอก …

ภรรย า สรพงศ์ Read More