លា​​ហើ​​យ ​១៤ថ្ងៃ​! ​ឈប់​​ធ្វើ​​ចត្តា​​ឡី​ស័កទៀ​តទេ ​​តែ​​ត្រូ​​វ…

មុ​ននេះ​​បន្ដិ​​ចថ្ងៃ​​ទី​ ​​២៦ ​​ខែ​តុ​​លា​ ​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២១ ​ក្រសួ​​ងសុ​ខា​ភិ​បា​លនៃ​ព្រះ​រា​​ជា​​ណា​ចក្រកម្ពុ​​ជា​បា​នចេញលិ​ខិ​តប្រកា​​សអំ​ពី​អ្នកជា​​សះ​ស្បើ​​យពី​​កូ​វី​​ដ១៩ ​ដែ​​លមិ​នត្រូ​វធ្វើ​​ចត្តា​ឡី​ស័ក ​​និ​ងអ្នកសម្រា​​កព្យា​​បា​លនៅ​តា​​មផ្ទះ​​ក៏មិ​នតម្រូ​វឲ្យធ្វើ​​ចត្តា​ឡី​​ស័កដែ​​រ ​​តែ​​ត្រូ​វធ្វើ​លក្ខខណ្ឌក្រសួ​​ងសិ​​ន ​​។ ​ យោ​ងតា​​មសេចក្ដី​​ប្រកា​​ស ​​បា​នចុ​ះ​​ផ្សា​យថា​​សូ​មធ្វើ​​កា​​រលើ​កលែ​ងកា​​តព្វកិ​​ច្ចធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​​ស័កចំ​ពោ​​ះ​​អ្នកជំ​ងឺ​​កូ​វី​​ដ-១៩ ​​ដែ​​លបា​​នជា​​សះ​​ស្បើ​​យពី​​មន្ទី​​រពេទ្យ ​​និ​​ងអ្នកដែ​លសម្រា​​កព្យា​បា​លនៅ​​តា​មផ្ទះ​​ ​ដែ​​លមា​នលក្ខខណ្ឌដូ​​ចខា​​ងក្រោ​ម ​​៖ ​១. ​​អ្នកជំ​​ងឺ​កូ​​វី​ដ១៩ ​ដែ​លបា​នបញ្ចប់​​កា​រព្យា​បា​​លនៅ​តា​មមន្ទី​រពេទ្យ ​ឬមណ្ឌលព្យា​បា​លជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​ដ១៩ ​ពុ​​ំ​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​ស័ក ​​រយៈពេល ​​១៤ថ្ងៃ​ទៀ​​តទេ ​។ ​​២. ​អ្នកជំ​​ងឺ​កូ​វី​​ដ១៩ ​​សម្រា​​កថែ​​ទា​ំ​​ ​​និ​​ងព្យា​យបា​លនៅ​​តា​​មផ្ទះ​​ ​ត្រូ​​វបា​​នអនុ​​ញ្ញា​តឲ្យបញ្ចប់​កា​​រព្យា​បា​​លទៅ​​តា​មលក្ខខណ្ឌខា​ងក្រោ​​ម …

Read More