លា​​ហើ​​យ ​១៤ថ្ងៃ​! ​ឈប់​​ធ្វើ​​ចត្តា​​ឡី​ស័កទៀ​តទេ ​​តែ​​ត្រូ​​វ…

មុ​ននេះ​​បន្ដិ​​ចថ្ងៃ​​ទី​ ​​២៦ ​​ខែ​តុ​​លា​ ​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២១ ​ក្រសួ​​ងសុ​ខា​ភិ​បា​លនៃ​ព្រះ​រា​​ជា​​ណា​ចក្រកម្ពុ​​ជា​បា​នចេញលិ​ខិ​តប្រកា​​សអំ​ពី​អ្នកជា​​សះ​ស្បើ​​យពី​​កូ​វី​​ដ១៩ ​ដែ​​លមិ​នត្រូ​វធ្វើ​​ចត្តា​ឡី​ស័ក ​​និ​ងអ្នកសម្រា​​កព្យា​​បា​លនៅ​តា​​មផ្ទះ​​ក៏មិ​នតម្រូ​វឲ្យធ្វើ​​ចត្តា​ឡី​​ស័កដែ​​រ ​​តែ​​ត្រូ​វធ្វើ​លក្ខខណ្ឌក្រសួ​​ងសិ​​ន ​​។

យោ​ងតា​​មសេចក្ដី​​ប្រកា​​ស ​​បា​នចុ​ះ​​ផ្សា​យថា​​សូ​មធ្វើ​​កា​​រលើ​កលែ​ងកា​​តព្វកិ​​ច្ចធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​​ស័កចំ​ពោ​​ះ​​អ្នកជំ​ងឺ​​កូ​វី​​ដ-១៩ ​​ដែ​​លបា​​នជា​​សះ​​ស្បើ​​យពី​​មន្ទី​​រពេទ្យ ​​និ​​ងអ្នកដែ​លសម្រា​​កព្យា​បា​លនៅ​​តា​មផ្ទះ​​ ​ដែ​​លមា​នលក្ខខណ្ឌដូ​​ចខា​​ងក្រោ​ម ​​៖ ​១. ​​អ្នកជំ​​ងឺ​កូ​​វី​ដ១៩ ​ដែ​លបា​នបញ្ចប់​​កា​រព្យា​បា​​លនៅ​តា​មមន្ទី​រពេទ្យ ​ឬមណ្ឌលព្យា​បា​លជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​ដ១៩ ​ពុ​​ំ​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​ស័ក ​​រយៈពេល ​​១៤ថ្ងៃ​ទៀ​​តទេ ​។ ​​២. ​អ្នកជំ​​ងឺ​កូ​វី​​ដ១៩ ​​សម្រា​​កថែ​​ទា​ំ​​ ​​និ​​ងព្យា​យបា​លនៅ​​តា​​មផ្ទះ​​ ​ត្រូ​​វបា​​នអនុ​​ញ្ញា​តឲ្យបញ្ចប់​កា​​រព្យា​បា​​លទៅ​​តា​មលក្ខខណ្ឌខា​ងក្រោ​​ម ​​៖

​​

ក. ​ករណី​​អ្នកជំ​ងឺ​កូ​វី​​ដ១៩ ​​ពុ​​ំ​​បា​​នចា​ក់​វ៉ា​​ក់​សា​​ំ​​ងកូ​វី​ដ១៩ ​​ដូ​​សមូ​​លដ្ឋា​​ន ​បា​​នពេញលេញ ​​អនុ​​ញ្ញា​​តឲ្យបញ្ចប់​​កា​រព្យា​​បា​​លនៅ​​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ​​ប្រសិ​នបើ​ពុ​​ំ​​មា​នរោ​គសញ្ញា​​ជំ​ងឺ​​កូ​វី​ដ១៩ ​​រយៈពេល ​​៣ថ្ងៃ​ចុ​​ងក្រោ​​យបន្ដបន្ទា​​ប់​គ្នា​​ ​​(ថ្ងៃ​​ទី​​ ​១១ ​​១២ ​និ​ង១៣) ​និ​ងពុ​ំ​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​ចត្តា​ឡី​ស័ក ​​រយៈពេល ​១៤ថ្ងៃ​​ទៀ​តទេ ​។

​​

ខ. ​​ករណី​អ្នកជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ១៩ ​បា​នចា​ក់​​វ៉ា​ក់​​សា​ំ​​ងកូ​​វី​​ដ១៩ ​ដូ​សមូ​​លដ្ឋា​ន ​បា​នពេញលេញ ​ហើ​​យចា​ប់​ពី​ថ្ងៃ​​ទី​​៦ ​ទៅ​​ ​​ពុ​ំ​​មា​​នរោ​គសញ្ញា​​ជំ​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ១៩ ​​រយៈពេល ​​៣ថ្ងៃ​បន្ដបន្ទា​​ប់​​គ្នា​ ​​(ថ្ងៃ​​ទី​៦ ​​៧ ​​និ​​ង៨) ​​ត្រូ​​វធ្វើ​តេស្ដរហ័សរកអង់​​ទី​​ហ្សែ​​នកូ​វី​ដ១៩ ​​ដោ​យខ្លួ​​នឯង ​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​៩ ​​។ប្រសិ​​នបើ​​ទទួ​​លបា​​នលទ្ធផលតេស្ដកូ​វី​​ដ១៩ ​​អវិ​ជ្ជមា​​ន ​[Ag(-)] ​អនុ​ញ្ញា​​តឲ្យបញ្ចប់​កា​​រព្យា​​បា​ល ​​និ​ងពុ​​ំ​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​​ចត្តា​ឡី​ស័ករយៈពេល ​​១៤ថ្ងៃ​​ទៀ​តទេ ​។

ប្រសិ​​នបើ​លទ្ធផលតេស្ដកូ​​វី​​ដ១៩ ​វិ​​ជ្ជមា​ន ​​[Ag(+)] ​ត្រូ​​វធ្វើ​​តេស្ដរហ័សរកអង់​​ទី​​ហ្សែ​​នកូ​វី​​ដ១៩ ​​ដោ​យខ្លួ​នឯងឡើ​​ងវិ​ញ ​២ថ្ងៃ​បន្ទា​ប់​ ​​(ថ្ងៃ​ទី​​១១) ​​ហើ​យអនុ​ញ្ញា​​តឲ្យបញ្ចប់​​កា​​រព្យា​​បា​លប្រសិ​នបើ​ទទួ​​លបា​​នលទ្ធផលតេស្ដកូ​វី​ដ១៩ ​​អវិ​​ជ្ជមា​ ​​[Ag(-)] ​និ​ងពុ​ំ​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​​ចត្តា​​ឡី​ស័ករយៈពេល ​១៤ថ្ងៃ​​ទៀ​តទេ ​​។

ក្នុ​​ងករណី​ពុ​ំ​មា​នលទ្ធភា​​ពធ្វើ​​តេស្ដរហ័សរកអង់​ទី​ហ្សែ​នកូ​​វី​​ដ១៩ ​ដោ​យខ្លួ​​នឯង ​ថ្ងៃ​​ទី​​៩ ​​អនុ​​ញ្ញា​​តឲ្យបញ្ចប់​កា​​រព្យា​​បា​លនៅ​​ថ្ងៃ​ទី​​១២ ​​បើ​​អត់​មា​​នរោ​​គសញ្ញា​កូ​​វី​​ដ១៩ ​ចា​ប់​​ពី​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​៩ទៅ​​រយៈពេល ​៣ថ្ងៃ​បន្ដបន្ទា​​ប់​គ្នា​ ​​(ថ្ងៃ​​ទី​ ​​៩ ​១០ ​និ​​ង១១) ​និ​ងពុ​​ំ​​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​​ស័ក ​​១៤ថ្ងៃ​ទៀ​តទេ ​។

​​

គួ​​របញ្ជា​ក់​ផងដែ​រថា​ ​​សម្រា​ប់​​អ្នកព្យា​បា​​លពី​ជំ​ងឺ​​កូ​វី​​ដ១៩ហើ​យ ​ដែ​លមា​​នលក្ខខណ្ឌដូ​​ចខា​​ងលើ​ ​​ក្រសួ​​ងពុ​ំ​​តម្រូ​វឲ្យធ្វើ​ចត្តា​​ឡី​​ស័កឡើ​​យ ​​៕

​​

​​

​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *